Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

 RUT-AVDRAG OCH HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER


Känner du att tiden inte räcker till och att du hemskt gärna vill låta någon annan städa din bostad för att på så sätt frigöra tid till annat . Oroar du dig över att kostnaderna med en hemstädning ska bli för dyra? Det behöver inte vara så, då det finns något som heter RUT-avdrag.


När du använder dig av oss för att få hemstädning i ditt hus eller i din lägenhet så kan du nyttja något som kallas för RUT-avdrag. Detta är en form av skattereduktion som gör att det blir billigare för dig att anlita oss som ditt städföretag. Det finns en del regler kring RUT som skatteverket har tagit fram och dessa regler säger att hemstädning ingår i det man får begära RUT-avdrag för.


Denna form av skattereduktion får användas för halva arbetskostnaden men du får sammanlagt använda högst 50 000 per person och år. Tänk på att både RUT-avdrag och ROT-avdrag är ur samma pott. Du som privatperson behöver inte ansöka om RUT-avdrag, utan vi ansöker om ditt preliminära RUT-avdrag och begär sedan utbetalning från Skatteverket. Du kommer att få ett slutligt besked på din skattereduktion i samband med att din inkomstdeklaration godkänns. Ett RUT-avdrag innebär alltså att du betalar endast 50 % av arbetskostnaden och det är endast det vi fakturerar dig.


RUT-avdraget gäller alla personer som har fyllt 18 år och betalar skatt i Sverige. Däremot gäller det inte för dödsbon eller för företag och föreningar. Du behöver inte äga din bostad för att utnyttja RUT-avdraget, utan även du som hyr din lägenhet kan använda dig av det. Du kan även använda din pott inom RUT för att betala en städning hos exempelvis dina föräldrar. För att vi på White Star Homeservice ska kunna begära RUT-avdrag i samband med din hemstädning så behöver vi ditt personnummer.